Uw medische gegevens delen

Wat gebeurt er als u onverwacht bij een andere apotheek of arts moet aankloppen? Of als u naar het ziekenhuis moet? Dan is het erg belangrijk dat de andere apotheek of zorgverlener van uw medicijngebruik op de hoogte is. Daarom werken apothekers, huisartsen en medisch specialisten in uw regio samen. Zij kunnen gegevens elektronisch delen via een regionaal beveiligd netwerk: het LSP.

Alleen met toestemming
Uw huisarts en apotheek mogen uw medische gegevens alleen delen met andere zorgverleners als u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven. En andere zorgverleners mogen de gegevens alleen inzien als dat nodig is voor uw behandeling. Uw medicijngebruik verloopt dan zo veilig mogelijk. 

Uitwisselen labwaarden
Heeft u uw bloed laten prikken? Artsen die laboratoriumonderzoek hebben laten uitvoeren naar de nierfunctie (MDRD/e-GFR) van een patiënt, zijn vanaf 1 augustus 2013 verplicht om een afwijkende uitslag aan de apotheker van de patiënt te verstrekken. De nierfunctie is belangrijke informatie met het oog op de medicatieveiligheid.
Apothekers kunnen, met toestemming van de patiënt, labwaarden bij de arts opvragen die van belang zijn voor de medicatiebewaking zoals natrium, kalium, PT-INR, farmacogenetische parameters en de bloed- of plasmaspiegel van geneesmiddelen met een kleine therapeutische breedte zoals digoxine of lithium.

Toestemming geven

Wenst u ons toestemming te geven voor het delen van uw medicatie gegevens met andere zorgverleners? Dan kunt u dat gemakkelijk regelen door op deze link te klikken.